Όραμα

Η «Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε.» φιλοδοξεί να κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των τροφίμων αναπτύσσοντας και διακινώντας προϊόντα της ελληνικής γης, που είναι συνυφασμένα με την ανώτερη γεύση και την πλούσια διατροφική αξία σε παγκόσμια κλίμακα.

Αξίες

1

Ανώτερη ποιότητα παραγόμενων προϊόντων

Τα προϊόντα της εταιρείας διακρίνονται για την υψηλή διατροφική αξία, η οποία διατηρείται χωρίς την προσθήκη συντηρητικών κατά την παραγωγική διαδικασία, την πλούσια γεύση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει βάσει της νομοθεσίας. Βασικό μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η ευχαρίστηση του καταναλωτή.

2

Προσαρμοστικότητα και διαρκής ανάπτυξη

Οι ανάγκες της ανθρώπινης διατροφής συνεχώς εξελίσσονται. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο τις κύριες και υποστηρικτικές της λειτουργίες, ώστε να είναι ευέλικτη σε κάθε νέα επιταγή της αγοράς, να αντιλαμβάνεται τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν και να τις καλύπτει επαρκώς με την ανάπτυξη των υπαρχόντων ή ακόμη και καινούριων – καινοτόμων προϊόντων.

3

Παροχή υψηλού επιπέδου συστήματος υπηρεσιών

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας σε κάθε υπηρεσία που παρέχει στον πελάτη πριν αλλά και μετά την πώληση, ώστε να αναπτύξει στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με αυτούς.

4

Επένδυση στο εργατικό δυναμικό

Η εταιρεία βασίζεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι σε κάθε βαθμίδα πρεσβεύουν την κουλτούρα της, εκμεταλλεύεται κεφάλαιο για τη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ευγενή άμιλλα και συνεργασία μεταξύ τους.