Όραμα


Η «Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια Α.Ε.» φιλοδοξεί να κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των τροφίμων αναπτύσσοντας και διακινώντας προϊόντα της ελληνικής γης, που είναι συνυφασμένα με την ανώτερη γεύση και την πλούσια διατροφική αξία σε παγκόσμια κλίμακα.

Αξίες


1

Ανώτερη ποιότητα παραγόμενων προϊόντων

Τα προϊόντα της εταιρείας διακρίνονται για την υψηλή διατροφική αξία -η οποία διατηρείται χωρίς την προσθήκη συντηρητικών κατά την παραγωγική διαδικασία-, την πλούσια γεύση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει βάσει νομοθεσίας. Βασικό μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η ευχαρίστηση του καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στη δημιουργία προϊόντων με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες και ισχυρισμούς υγείας με στόχο τη διάθεση στους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων βασισμένα σε αναγνωρισμένες επιστημονικές μελέτες και δεδομένα. Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που αναπτύσσονται από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, τα οποία δημιουργούνται με γνώμονα την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας και το σεβασμό προς το περιβάλλον, ενώ σκοπεύουν να μυήσουν τον καταναλωτή σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, διευκολύνοντας τον τρόπο μαγειρέματος, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ποιότητα των προϊόντων.

2

Προσαρμοστικότητα και διαρκής βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ανάγκες της ανθρώπινης διατροφής συνεχώς εξελίσσονται. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο τις κύριες και υποστηρικτικές της λειτουργίες, ώστε να είναι ευέλικτη σε κάθε νέα επιταγή της αγοράς, να αντιλαμβάνεται τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν και να τις καλύπτει επαρκώς με την ανάπτυξη των υπαρχόντων ή ακόμη και νέων – καινοτόμων προϊόντων. Αν και η δραστηριότητα της εταιρίας είναι καταρχήν κυκλική χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις της δραστηριότητας αυτής να μειώνονται κατά το δυνατόν καθημερινά. Για το λόγο αυτό, προσπαθεί να βρίσκει βέλτιστες λύσεις θέτοντας στόχους ώστε να μειώνει τη χρήση συσκευασίας και να παράγει βιώσιμα προϊόντα. Επίσης, συνεργάζεται με προμηθευτές οι οποίοι μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες περιβαλλοντικές – κοινωνικές αξίες.

3

Παροχή υψηλού επιπέδου συστήματος υπηρεσιών με γνώμονα το ήθος

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας σε κάθε υπηρεσία που παρέχει στον πελάτη πριν αλλά και μετά την πώληση, ώστε να αναπτύξει στέρεες και μακροχρόνιες σχέσεις με αυτούς. Επίσης, τόσο οι συνεργασίες με τους πελάτες καθώς και με τους προμηθευτές, λειτουργεί με βάση τις επαγγελματικές ηθικές αξίες, όπως αυτές ορίζονται από τα πρωτόκολλα πιστοποίησης.

4

Επένδυση στο εργατικό δυναμικό

Η εταιρεία βασίζεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι σε κάθε βαθμίδα πρεσβεύουν την κουλτούρα της, εκμεταλλεύεται κεφάλαιο για τη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ευγενή άμιλλα και συνεργασία μεταξύ τους.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια στην παραγωγή. Επίσης, οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται για τις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες των παραγόμενων προϊόντων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Επίσης, γίνεται εξειδικευμένη εκπαίδευση όσον αφορά στη γευσιγνωσία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, με στόχο τη δυνατότητα εκτίμησης και διασφάλισης της ποιότητας τηςα’ ύλης από το στάδιο αγοράς της πρώτης ύλης ελαιολάδου έως την πώληση στον τελικό καταναλωτή.
Η εταιρία επίσης έχει δημιουργήσει τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με εξειδικευμένο προσωπικό.